Value stories. Creëren van waarde.

Afbeeldingsresultaat voor planning

Een MKB Bedrijf in de levensmiddelenindustrie wil haar te produceren volumes beter kunnen plannen.

Promoties dienen beter voorspelbaar te zijn, waardoor het manufacturing proces voor minder verrassingen komt te staan. 7.7 helpt het planproces te stroomlijnen, te maximaliseren. Veel geld wordt bespaard met het produceren van de juiste aantallen.

 

Meerdere culturele instellingen hebben 7.7 gevraagd om de inkoop van Horeca artikelen te verzorgen. Het uiteindelijke doel is een zo gunstig mogelijk contract.

Afbeeldingsresultaat voor procurementDe sleutel ligt in de voorbereiding op de onderhandelingen met de leveranciers. Het cijfermatig beheersen van de eigen afzet, het inzien wat belangrijk is voor een leverancier en de ‘verborgen’ bepalingen opmerken zorgen er voor dat een goed resultaat gehaald wordt.Met scherpe inkoop kan veel geld worden verdiend!

Paradiso, De Melkweg en vele andere culturele instanties zijn in deze benaderbare en betrouwbare referenties.

 

Verrekijker

Een software ontwikkelaar groeide hard en werd geforceerd om keuzes te maken. Met een gezamenlijk Missie-, Visie- en Strategie-traject, ondersteund door research naar hun concurrentiepositie, werden de meest aansprekende opties zichtbaar. De juiste keuze kon worden gemaakt en intern is er geen misverstand meer wat de bedoeling is.

konfetiEen middelgrote onderneming die acteert in de FMCG-markt had behoefte aan gedegen research naar promoties en acties. De bedragen die middels ‘samenwerkingsovereenkomsten’ met supermarktketens het bedrijf verlaten zijn aanzienlijk. Maar wat krijgen ze er nu precies voor terug? Diverse actiemechanismen zijn met elkaar vergeleken, er is een ‘promotie-dBase’ opgebouwd. Inzicht is verkregen in de efficiëntie van promoties en de liftfactoren. Deze speler zal haar promotiebeleid gaan veranderen in een -voor het bedrijf- gunstiger positie. De verkregen kennis bleek cruciaal om geld te besparen en effectiever promoties te voeren.

plaatje bij buitenland strategieDe ‘Buitenland Strategie” van een bekende Amsterdamse Band is in de stijgers gezet, en praktisch uitgewerkt. Uitgaande van de muziek en haar doelgroep zijn de juiste steden en regio’s geïdentificeerd in een geselecteerd aantal Europese landen. De verwachting is dat investeren in deze regio’s middels tijd en concerten de fanbase structureel zal groeien. Touren wordt op deze wijze efficiënter en economisch aantrekkelijker

foto tbv inkoop

Op ‘No-Cure-No-Pay-basis’is de inkoop van food en non-food horeca geherstructureerd voor een culturele instelling in de regio Amsterdam. Naast de aanzienlijke jaarlijkse besparing zijn de gekozen leveranciers aanzienlijk meer betrokken bij de culturele doelstellingen van deze instelling. Het gaat om meer dan geld alleen…

foto tbv streamer serviceEen media-entrepreneur had een innovatief internet concept ontwikkeld. Het concept is door 7.7 vervat in een rudimentair Business Plan, met behulp van Business Model Generation, en getoetst aan de realiteit. Vervolgens is de koe rs van het concept aangepast. Momenteel wordt de bètaversie gebouwd.

Een middelgroot theater/schouwburg in het westen van het land wilde een gedetailleerd Business Plan met betrekking tot een allesomvattende horeca-faciliteit. De faciliteit dient de diverse activiteiten van het theater, voorstellingen, congressen en maatschappelijke projecten fysiek te ‘verbinden’. Het plan is uitgewerkt met diverse financiële scenario’s.De gevolgen van implementatie zijn helder gemaakt, de RvT en de gemeente krijgen een goed inzicht in de consequentie van de horeca-faciliteit. En dat alles op een realistische basis. Momenteel wordt het plan door diverse instanties beoordeeld, onder meer door financiers en gemeente. Waarna tot verbouwing kan worden overgegaan.

Het Stichtingsbestuur van een Serviceflat vroeg middels een vervolgopdracht om een concept uit te werken, de ‘Serviceflat voor de Toekomst’. Het uitgangspunt vormen vitale senioren. Het concept stoelt op de beginselen van ‘Business Model Generation’. Het concept vormt de basis om financiers te overtuigen, en is de handleiding voor communicatie richting bewoners, gemeente, werknemers en directie van de Serviceflat.

mengtafel

Een geluidsstudio in de randstad kampte met een dalende omzet. Verhevigde concurrentie van andere studio’s veroorzaakte prijscompressie. Ook de opkomende digitale ‘doe-het-zelf’markt verstoorde de toestroom van klanten. De DGA vroeg om hulp in het genereren van opties, was op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Op advies en na onderzoek van 7.7 Strategisch Bedrijfsadvies  werd een focus gelegd op het monteren van geluid bij professionele commercials. Deze B2B markt gaf uitkomst, ook de marges lagen op een opmerkelijk hoger niveau. Uiteraard ook omdat de DGA een voortreffelijk product en service wist te leveren.

BierEen middelgrote bierbrouwerij in het zuiden van het land wilde haar prijzen naar haar afnemers verhogen om meer marge te genereren en zo de gewenste uitbreidingsinvesteringen te kunnen doen. Er was onzekerheid over de consumentenacceptatie van de producten bij een prijsverhoging.  Na gedegen marktonderzoek, een uitgebreide rapportage met overzichtelijke, begrijpelijke argumentatie van 7.7 heeft de DGA, in samenwerking met zijn handelspartners, de prijzen aanzienlijk weten te verhogen. Het bleek overigens ook dat een hoger prijsniveau de kwaliteit van het bier juist onderstreepte en bevestigde. De brouwerij heeft haar investeringen kunnen doen. Met het rapport van 7.7 als fundament heeft de DGA de waarde van zijn organisatie en merk aanzienlijk weten te vergroten.  Maar alles begint uiteraard met een lekker bier…

Het bestuur van een stichting die een serviceflat serviceflat exploiteert heeft 7.7 gevraagd om een strategische verkenning te doen. Waar er vroeger een wachtlijst was om in een serviceflat te komen, is er tegenwoordig structureel oplopende leegstand. De demografie van Nederland vergrijst, de wensen van potentiële bewoners zijn ingrijpend veranderd. Ook is de vermogenspositie van klanten een andere dan in het verleden. “Welke strategische opties hebben wij als bestuur en wat zijn de financiële consequenties?” was de concrete vraagstelling. Het helder beschreven en objectieve rapport heeft duidelijke hoofdrichtingen aangegeven. Het bestuur en haar leden hebben door het rapport een gelijk kennisniveau. Het rapport biedt houvast wat het bestuur in staat stelt een weloverwogen, gefundeerde beslissing te nemen.

Een platenmaatschappij zag haar omzet door de komst van het internet ‘verdampen’. singletje Alle panelen in de muziek-industrie verschuiven, van consument tot muzikant, van retail tot marge.   De Managing Director was uiteraard goed op de hoogte van de reguliere commerciële bedrijfsprocessen. Maar hij had behoefte aan enkele uitgewerkte ‘Out of the Box’ ideeën.  7.7 droeg een shortlist aan met mogelijk aantrekkelijke initiatieven die schuren aan de platenindustrie.  Waarna 7.7 drie van deze ideeën tot full volwaardige businessplannen heeft uitgewerkt.  Van deze plannen is er inmiddels één door de platenmaatschappij gerealiseerd en vandaag de dag te bewonderen.

Referenties op aanvraag.

 

 

 

Logo def