Services

Strategisch Bedrijfsadvies
U heeft behoefte aan een onafhankelijke partij die uw strategische opties met een frisse blik op een rij zet, waarbij ‘out of the box’ denken een rol speelt. De basis is een gefundeerd bedrijfsrapport, waarbij uw feitelijke situatie binnen de marktomstandigheden wordt omschreven. De informatiebronnen zijn internet, interne bedrijfsrapporten als jaarcijfers etc, in- en externe interviews bij een mix van stakeholders, gelardeerd met kennis van aanpalende industrieën. De strategische opties worden cijfermatig rudimentair uitgewerkt. U verkrijgt zekerheid omtrent de richting waar het bedrijf heen moet. Of u wordt verrast door eventuele andere mogelijkheden. U bent in staat om goed geïnformeerd een logische keuze te maken.

QuickScan bij solvabiliteitsproblemen.
Ondernemingen die in zwaar weer zijn beland hebben snel hulp nodig. Banken eisen een objectief oordeel van derden deskundigen. 7.7 en haar partners leveren een dergelijk oordeel in een handzaam rapport. Wij leveren een objectieve analyse met betrekking tot de markt en de klanten, de kwaliteit van het management, marktontwikkelingen, productie en operationele processen en de financiële status. Gevolgd door conclusies en aanbevelingen. Snel, degelijk en bovenal betaalbaar.

Uitwerken Business Plan.
Naar inspiratie van uw idee wordt een volwaardig Business Plan uitgewerkt. Als leidraad wordt het canvas en de principes van ‘Business Model Generation ‘gehanteerd. Het Business Plan omvat het verdienmodel en bevat fundamentele markt research. Met het eindresultaat worden financiers overtuigd van de haalbaarheid van de propositie.

Validity- & realitycheck.
U staat op het punt een investering te doen aan de hand van een bestaand Business Plan. 7.7 doet een second opinion en checkt het plan op de realiteit van aannames en de validiteit van gestelde feiten. Een gefundeerd advies wordt gegeven omtrent de haalbaarheid van de onderneming. Sterktes en zwaktes worden blootgelegd.

 

 

Logo def